Home - HSV de Voorn te Harlingen

Hengelsportvereniging 'De Voorn'
Harlingen
Ga naar de inhoud


Welkom bij Hengelsportvereniging 'De Voorn'

Sinds 1931 te Harlingen.

 Laatste Nieuws

Zaterdag 22 september 2018
Goeie vangsten tijdens 6e bekerwedstrijd

Oude Schouw, Zaterdagmorgen is de zesde bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van HSV de Voorn,  HSV De Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislocatie was het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. Het was droog en bewolkt weer met een stevige wind van opzij.
Einde HSV de Voorn nabij?

Ondanks het ledenbestand van bijna 1000 leden is het voor het bestuur bijna onmogelijk om leden te vinden die zitting in het bestuur willen nemen. Hierdoor is onze Secretaris al enkele jaren als interim actief en is hij sinds vorig jaar ook nog waarnemend voorzitter geworden. Na herhaaldelijke oproepen in dit blad en op onze website hebben we tot nog toe geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden die taak van voorzitter, secretaris of algemeen bestuurslid op zich willen nemen. Hierdoor is tijdens de ledenvergadering van april jongst leden besloten dat, indien er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden de vereniging per 1 januari 2021 wordt opgeheven. Dit besluit zal statutair nog wel op de eerst volgende ledenvergadering moeten worden bekrachtigd. Het bestuur vindt het jammer dat dit besluit moest worden genomen, maar ziet geen verdere uitweg.


Afdracht verhoging en VISpas 2019

Per 1 januari 2019 wordt de afdracht aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân met elk 1 euro verhoogd. In het verleden heeft de ledenvergadering besloten dat eventuele verhogingen van de afdracht niet hoeft te worden goed gekeurd door de ledenvergadering. Maar omdat de financiële positie van de vereniging dus danig positief is, is er tijdens de laatste ledenvergadering besloten dat van de totale afdracht verhoging van 2 euro maar 1 euro wordt door berekend aan de leden.

Begin oktober zal de incasso voor het nieuwe contributiejaar weer plaats vinden. Deze wordt net zoals vorig jaar weer door Sportvisserij Nederland namens HSV de Voorn uitgevoerd. Sportvisserij Nederland zorgt er dan voor dat u uw nieuwe VISpas het einde van 2018 in huis heeft. De leden die niet via een automatische incasso betalen ontvangen eind oktober van sportvisserij Nederland een acceptgiro.

Als u wilt opzeggen als lid van onze vereniging dan wil ik u verzoeken dit voor 1 oktober te doen. Dit verzoek geldt ook voor de leden die ons een automatische incasso hebben verleend en willen opzeggen. Het verschuldigde contributiebedrag wordt dan niet onnodig van uw rekening afgeschreven met alle administratieve handelingen daaraan verbonden. Opzeggen kan bij Sportvisserij Nederland.Copyright © 2005-2018 Hengelsportvereniging 'De Voorn' Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud